Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 241

  • Tổng 746.416

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức, lao động và Triển khai nhiệm vụ năm 2024

8:1, Thứ Tư, 24-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 19 tháng 01 năm 2024, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức, lao động và Triển khai nhiệm vụ năm 2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và đề ra phương hướng, kế hoạch trọng tâm năm 2024.

Đồng chí Hà Quốc Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao tăng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Dự Hội nghị có ông Hà Quốc Phong – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình, đại diện lãnh đạo một số phòng thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe Báo cáo hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo báo cáo, năm 2023 là năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026 của tỉnh; là năm diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn của đất nước và tỉnh nhà. Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa và Thể thao; Cục Văn hóa cơ sở, sự phối kết hợp của các địa phương, ban ngành, bám sát kế hoạch, chủ động nhạy bén, nắm bắt tình hình, đề ra những giải pháp phù hợp, đẩy mạnh việc xã hội hóa, phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa, tuyên truyền đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Toàn đơn vị đã đoàn kết, nhất trí, khắc phục những khó khăn để thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao, góp phần duy trì ổn định các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền và chiếu phim lưu động, xuất bản và phát hành Bản tin Văn hóa, hoạt động văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ, mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho hạt nhân văn nghệ cơ sở … đạt kết quả tốt. Tăng cường công tác xã hội hóa, phối hợp với các ban ngành, đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong quần chúng nhân dân, thúc đẩy chính trị, kinh tế, xã hội ổn định và phát triển.

Sau khi nghe các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, cán bộ viên chức, người lao động đã phát biểu với tinh thần dân chủ, cởi mở; góp ý sửa đổi, bổ sung các quy chế: Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế sử dụng tài sản công; Quy chế dân chủ ở cơ sở…tập trung thảo luận những khó khăn vướng mắc cũng như đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024. Các đại biểu cũng đã tích cực đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hà Quốc Phong – Phó Giám đốc Sở  Văn hóa và Thể thao đã ghi nhận, biểu dương cán bộ, viên chức và lao động đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động nghiệp vụ trong tình hình mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, ông Nguyễn Công Minh- Giám đốc Trung tâm đã nêu phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024: Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Tăng cường xã hội hóa các hoạt động văn hóa hướng về cơ sở, phục vụ tối đa nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa tại cơ sở, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở đã trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình đã đạt kết quả xuất sắc trong hoạt động năm 2023.

                                                                                                                               Hoài Thương

Các tin khác