Tăng cường tuyên truyền về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VneID
Ngày 16/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 2240/VPUBND-KSTT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân về thực hiện Thông báo kết luận phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ đánh giá.....
Xem tiếp
Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2024
Sáng ngày 17/5/2024, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá các Chỉ số CCHC năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024. Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh và đồng chí Phan Phong Phú, Phó.....
Xem tiếp
Quảng Bình tăng 03 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số SIPAS
Sáng ngày 17/4/2024, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ công bố Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2023. Đây là năm thứ 12 liên tiếp, Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành,.....
Xem tiếp
Triển khai Quyết định số 473/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp...
Đó là thông tin được nêu tại Công văn số 596/UBND-KSTT của UBND tỉnh ban hành ngày 08/4/2024...
Xem tiếp
Triển khai quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh
Ngày 18/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 454/UBND-KSTT về việc triển khai Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh...
Xem tiếp