Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn
Ngày 18/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3922/VPUBND-KSTT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo số 6432/TB-C06-TTDLDC của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an và Báo cáo số 1411/BC-TCTTKĐA.....
Xem tiếp
Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Ngày 6/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 933/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023...
Xem tiếp
Sơ kết giữa nhiệm kỳ việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 03-CTr/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính
Chiều ngày 27/7/2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 09/12/2020 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021.....
Xem tiếp
Tiếp tục kiên trì thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đẩy mạnh cải cách hành chính
Sáng ngày 19/7/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì phiên họp thứ 5 để đánh giá tình hình thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2023...
Xem tiếp
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách TTHC
Ngày 15/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1160/UBND-KSTT chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải thiện, nâng cao các chỉ số về cải cách thủ tục hành chính (TTHC)...
Xem tiếp