Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 752

  • Tổng 1.368.294

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Hội nghị Cán bộ, công chức và Người lao động Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao năm 2024

10:20, Thứ Hai, 15-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 12/01/2024, Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao năm 2024 được tổ chức tại Hội trường Sở dưới sự chủ trì của Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở; ông Hà Nam Long - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Văn phòng Sở.

Toàn cảnh hội nghị

Sau khi nghe các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, công chức, người lao động đã phát biểu với tinh thần dân chủ, cỡi mở; góp ý sửa đổi, bổ sung các quy chế: Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công; Quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung thảo luận những khó khăn vướng mắc cũng như đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024.

Trên cơ sở thảo luận, Hội nghị đã đi đến thống nhất đưa vào Nghị quyết năm 2024 với những nội dung cơ bản như:

- Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/11/2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy định về những điều cán bộ, nhân viên không được làm; Quyết định số 592/QĐ-SVHTT ngày 12/5/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các tổ chức chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

- Kịp thời tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, công chức và người lao động; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, toàn diện.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chỉ số CCHC của Sở;  Xây dựng tổ chức bộ máy các phòng hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức và người lao động.

- Thực hiện tốt các quy định về xây dựng văn hóa công sở, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, xây dựng cơ quan xanh sạch, đẹp.

- Thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền, mô hình "Dân vận khéo"; coi trọng việc phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện quyền giám sát của mình.

- Xây dựng củng cố quốc phòng, an ninh. Tham gia có trách nhiệm công tác huấn luyện tự vệ, PCCC, bảo vệ ổn định chính trị, trật tự, an toàn cơ quan; xây dựng cơ quan đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch của tỉnh.

- Xây dựng và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm công tác TĐKT, kịp thời biểu dương những gương tốt, việc tốt trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 

- Nghị quyết cũng đã đưa ra những nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, trong đó các phòng cần chủ động, tập trung tham mưu triển khai thực hiện tốt chuỗi các hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989-01/7/2024); 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).  

Nghị quyết đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu năm 2024:

- 100% cán bộ, công chức và người lao động đạt danh hiệu từ lao động tiên tiến trở lên, trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 cá nhân được Bộ trưởng Bộ VHTTDL và 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 04 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 03 tập thể được Giám đốc Sở tặng Giấy khen; 01 tập thể được UBND tỉnh công nhận là Tập thể lao động xuất sắc; 01 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 tập thể được Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng Bằng khen...

- 100% cán bộ, công chức, nhân viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo từng đối tượng.

- 100% Đoàn viên công đoàn Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở đạt vững mạnh xuất sắc năm 2024.

- Cơ quan Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao đạt chuẩn văn hóa năm 2024; đạt cơ quan đảm bảo an ninh - trật tự năm 2024.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở và BCH Công đoàn cơ quan đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp và sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ động rèn luyện, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức công vụ, bản lĩnh chính trị, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Phong Sơn

Các tin khác