Thông báo Kết quả phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển và Tiếp nhận viên chức năm 2023
..
Xem tiếp
phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia sát hạch vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
..
Xem tiếp
phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
..
Xem tiếp
Tuyển dụng viên chức
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng 04 viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị để bố trí làm việc tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao...
Xem tiếp
Thông báo về việc niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
..
Xem tiếp