Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2412

  • Tổng 1.607.685

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2015

16:14, Thứ Ba, 24-3-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình cần tuyển dụng 08 viên chức sự nghiệp vào làm việc tại cơ quan Văn phòng Sở và một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

 I. Đối tượng, điều kiện,  tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng cần tuyển: 08, cụ thể:

- 01 (một) viên chức tham mưu lĩnh vực gia đình, cơ quan Văn phòng Sở (chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên).

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học, ngành Xã hội học;

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A;

Tin học: Văn phòng.

- 01 (một) viên chức làm công tác quản lý kiêm chăm sóc sức khỏe vận động viên, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình (chức danh nghề nghiệp: y sĩ hoặc bác sỹ)

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa; cử nhân giáo dục thể chất công nghệ spa y sinh học thể dục thể thao; y sỹ đa khoa

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A;

Tin học: Văn phòng.

- 02 (hai) viên chức phụ trách công tác thể dục thể thao cơ sở, Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình (chức danh nghề nghiệp: Huấn luyện viên, hưởng lương từ nguồn tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị);

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học thể dục thể thao;

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A;

Tin học: Văn phòng.

- 03 (ba) viên chức làm biên đạo múa, diễn viên múa, nhạc công, Đoàn Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Quảng Bình (chức danh nghề nghiệp: Diễn viên hạng III);

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp múa, biên đạo múa trở lên (đối với viên chức làm biên đạo múa, diễn viên múa); Tốt nghiệp đại học biểu diễn nhạc cụ truyền thống (đối với viên chức làm nhạc công);

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A;

Tin học: Văn phòng.

- 01 (một) viên chức phụ trách ánh sáng biểu diễn, Đoàn Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Quảng Bình (chức danh nghề nghiệp: Kỹ thuật viên);

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp nghề Điện dân dụng ;

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A;

Tin học: Văn phòng.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên cấp (trong vòng 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Giy chứng nhận thuộc đi tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được quan, tchức có thm quyền chứng thực;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Đối với nhân viên đã qua hợp đồng phải có bản sao các hợp đồng lao động,  bản sao sổ bảo hiểm xã hội (có chứng thực);

- Ba phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ; 04 ảnh 4 x 6.

2. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, điện thoại liên hệ

- Thời hạn: Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2015.

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại liên hệ: 0523821460.

IV. Hình thức và nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển; lệ phí xét tuyển

1. Hình thức: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn (đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm của Thư viện tỉnh Quảng Bình) và thông qua thực hành về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm của Đoàn Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Quảng Bình) .

3. Nội dung phỏng vấn:

* Kiến thức chung:

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ ngày 12 tháng 4 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường và hoàn trả của viên chức.

* Kiến thức chuyên ngành:

+ Dự tuyển vào Trung tâm Thể dục Thể thao: 

Luật Thể dục Thể thao ngày 29/11/2006;

Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Thể dục Thể thao;

Tài liệu hướng dẫn công tác thể dục thể thao cơ sở do Tổng cục Thể dục Thể thao chủ biên, Nhà xuất bản Thể dục Thể thao, Hà Nội, tháng 10 năm 2012.

+ Dự tuyển vào Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện TDTT (viên chức quản lý, chăm sóc sức khỏe vận động viên):

- Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

+ Dự tuyển vào Cơ quan Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Luật Phòng chống bạo lực gia đình;

- Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của BCH Trung ương về xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước;

- Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030.

4. Nội dung thực hành:

- Thực hành về múa;

- Thực hành về nhạc;

- Thực hành về ánh sáng.

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Thông báo cụ thể sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

6. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các đối tượng có liên quan biết để đăng ký dự tuyển./.

GIÁM ĐỐC

Lương Văn Luyến

Các tin khác