Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 2317

  • Tổng 1.607.590

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng

10:9, Thứ Ba, 18-8-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình cần tuyển dụng 03 viên chức sự nghiệp vào làm việc tại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

 

 

I. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng cần tuyển: 03, cụ thể:

- 01 (một) viên chức tham mưu tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình (chức danh nghề nghiệp: Phương pháp viên).

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học, ngành/chuyên ngành: Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Âm nhạc học.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A;

Tin học: Văn phòng.

- 01 (một) viên chức làm kế toán, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình (chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên).

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học, ngành/chuyên ngành: Kế toán.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A;

Tin học: Văn phòng;

- 01 (một) viên chức phụ trách công tác hỗ trợ khách du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Bình (chức danh nghề nghiệp: Tuyên truyền viên chính).

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học, các chuyên ngành liên quan đến du lịch; Tiếng Anh;

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.

Tin học: Văn phòng.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên cấp (trong vòng 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Đối với nhân viên đã qua hợp đồng phải có bản sao các hợp đồng lao động, bản sao sổ bảo hiểm xã hội (có chứng thực);

- Ba phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ; 04 ảnh 4 x 6.

2. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, điện thoại liên hệ

- Thời hạn: Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2015.

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại liên hệ: 0523821460.

IV. Hình thức và nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển; lệ phí xét tuyển

1. Hình thức: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3. Nội dung phỏng vấn:

* Kiến thức chung:

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ ngày 12 tháng 4 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường và hoàn trả của viên chức.

* Kiến thức chuyên ngành:

+ Dự tuyển vào Trung tâm Văn hóa:

- Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, công tác văn nghệ quần chúng ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (trong tài liệu nghiệp vụ văn hóa cơ sở do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biên soạn, Nhà xuất bản Hà Nội phát hành năm 2013).

+ Dự tuyển vào Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện TDTT:

- Luật Kế toán ngày 17/6/2003;

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ Dự tuyển vào Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch:

- Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020;

- Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch;

- Công văn số 4175/BVHTTDL-TCDL ngày 13/11/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thành lập Trung tâm hỗ trợ khách du lịch;

- Quyết định số 155/QĐ-SVHTTDL ngày 24/6/2015 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Bình.

4. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Thông báo cụ thể sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

5. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các đối tượng có liên quan biết để đăng ký dự tuyển.

Tải Mẫu Đơn xin dự tuyển:

Giám đốc
Lương Văn Luyến

 

Các tin khác