Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 02/BC-HBC Báo cáo tài chính và phương án xử lý tài chính của Hội Bóng chuyền tỉnh Quảng Bình sau khi giải thể Hội Bóng chuyền tỉnh Quảng Bình 10/08/2023 Còn
2 SVHTT V/v Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với''nghệ nhân nhân dân'' , ''nghệ nhân ưu tú'' trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Nghị quyết quy định chi thuốc bổ và thực phẩm chức năng cho VĐV thể thao thành tích cao;mức hỗ trợ vận động viên tài năng và thuê khoán HLV thể thao thành tích cao của tỉnh Quảng Bình Sở Văn hóa và Thể thao 09/06/2023 Còn
3 1563/KL-UBND kết luận thanh tra về việc Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Quảng Bình trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng,chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí Sở Văn hóa và Thể thao 18/10/2022 Còn
4 1407/KH-UBND KH Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022” UBND Tỉnh 05/08/2022 Còn
5 898/SVHTT-NVVH Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6 ( khóa XVIII) Sở Văn hóa và Thể thao 27/06/2022 Còn
6 1049/KH-UBND KH Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 17/06/2022 Còn
7 764/KH-SVHTT Thực hiện chuyển đổi số năm 2022 Sở Văn hóa và Thể thao 07/06/2022 Còn
8 655/KH-SVHTT Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Sở Văn hóa và Thể thao 23/05/2022 Còn
9 369/SVHTT-TTr V.v tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật Sở Văn hóa và Thể thao 05/04/2022 Còn
10 900/SVHTT-VP TB kết quả xét tặng danh hiệu :;Nghệ sĩ ưu tú '' (Bổ sung) Sở Văn hóa và Thể thao 06/08/2021 Còn
1 2 3 4 5 6 7 »