Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 726

  • Tổng 1.368.268

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

LỆ THỦY: PHÂN BỔ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ XÂY DỰNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2024

13:49, Thứ Hai, 4-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

UBND huyện Lệ Thủy vừa ban hành quyết định phân bổ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện năm 2024 với tổng số vốn 10.695 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2024: 2.595 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024 (tại Quyết định số 4156/QĐ-UBND ngày 20/12/2023): 8.100 triệu đồng.

Năm 2024, UBND huyện trích kinh phí từ ngân sách huyện để hỗ trợ xây dựng mới 15 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố với mức 500 triệu đồng/nhà văn hóa; hỗ trợ cải tạo 06 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố với mức 100 triệu đồng/nhà văn hóa.

UBND huyện giao trách nhiệm cho Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện các công trình theo quy định của Luật về Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định hiện hành; UBND các xã, thị trấn căn cứ số vốn được hỗ trợ để tổ chức thực hiện theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND huyện Lệ Thủy.

                                                                          Hoàng Nhật Lân

Các tin khác