Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2343

  • Tổng 1.512.107

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy

10:45, Thứ Hai, 18-9-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng ngày 15/9, tại UBND xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy. Đây là một trong những hoạt động của Dự án 06 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.

Đồng chí Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình khai mạc Lớp xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy.

Tham gia tập huấn có 05 nghệ nhân và 45 học viên là những hạt nhận văn nghệ (có năng khiếu hát, múa, biết sử dụng nhạc cụ dân tộc…), các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lâm Thủy.

Trong thời gian 09 ngày tập huấn từ ngày 15/9 đến ngày 23/9/2023. Các nghệ nhân và học viên sẽ được các giảng viên của Sở Văn hóa và Thể thao trao đổi các chuyên đề như: Công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc ở vùng dân tộc và miền núi tỉnh Quảng Bình; Một số nội dung cơ bản về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình; Xây dựng làng, bản văn hóa, gia đình văn hóa gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình; Vai trò câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa và việc tổ chức sinh hoạt văn hóa dân gian tại địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay.

Chương trình xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các bản xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy với mục đích nâng cao nhận thức cho Nhân dân địa phương về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay; đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào đang sinh sống trên địa bàn. Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn, nhằm khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cơ sở; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào; góp phần làm giảm chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, các dân tộc trong tỉnh; gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương./.                                                                            

Hà Minh Điền

Các tin khác