Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 169

  • Tổng 480.113

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa

8:39, Thứ Năm, 14-9-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 08/9, tại UBND Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là một trong những hoạt động nằm trong Dự án 06 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.

Tham gia tập huấn có 03 nghệ nhân và 45 học viên là già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số; cộng đồng dân cư các điểm đến du lịch; cán bộ, công chức làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và các lĩnh vực có liên quan ở cơ sở; các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa.

Đồng chí Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình khai mạc Lớp tập huấn, bồi dưỡng tại xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa

Trong thời gian 10 ngày tập huấn từ ngày 08/9 đến ngày 17/9/2023. Các học viên được tiếp thu các nội dung như: Nghiệp vụ về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; Truyền dạy kỹ năng sinh hoạt văn hóa dân gian và tổ chức lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số; Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ du lịch gắn với việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; Đi trải nghiệm thực tế (thực hành) tại các địa điểm khu du lịch Thác Mơ, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa.

Thông qua việc tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân địa phương về công tác bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay; đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào đang sinh sống trên địa bàn xã trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể tại địa phương; tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Bồi dưỡng cán bộ văn hóa, nghệ nhân; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào; góp phần làm giảm chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, các dân tộc trong tỉnh; gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống; tạo nền tảng góp phần phát triển du lịch tại địa phương./.

                                                                                                             Hà Minh Điền

Các tin khác