Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 14

  • Hôm nay 2062

  • Tổng 1.511.827

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Đại hội Công đoàn cơ sở Thư viện tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028

10:22, Thứ Năm, 4-5-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 28/4/2023, Công đoàn cơ sở thành viên Thư viện tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phú Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao; đồng chí Trương Thị Quỳnh Anh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Thư viện tỉnh cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Thư viện tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở thành viên Thư viện tỉnh đã phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2017- 2023 đề ra. Xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, viên chức và người lao động. Tham gia có hiệu quả công tác quản lý cơ quan, đơn vị, công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động, đảm bảo nội dung, đạt chất lượng. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động và được đoàn viên công đoàn hưởng ứng nhiệt tình góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.  Tập thể Ban chấp hành Công đoàn đã tranh thủ sự lãnh đạo của công đoàn cấp trên, thường xuyên phối hợp với cấp ủy, Ban Giám đốc để xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể, đề ra các biện pháp thực hiện đúng đắn, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành và tình hình thực tế ở đơn vị.

BCH Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội cũng đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Ban chấp hành Công đoàn Thư viện tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”, "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, thi đua lao động sáng tạo; phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Lê Phú Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao đã ghi nhận kết quả mà Ban chấp hành công đoàn Thư viện tỉnh và toàn thể đoàn viên đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần thực hiện thành công các phong trào của công đoàn Ngành. Đồng chí cũng nhất trí cao đối với tiêu chí, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới và nhấn mạnh Ban chấp hành Công đoàn Thư viện tỉnh nhiệm kỳ mới phải tích cực hơn nữa trong việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, bám sát chương trình hàng năm của Công đoàn viên chức tỉnh và cơ sở, tăng cường phối hợp với các đoàn thể, cơ quan để có những kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Thay mặt Chi ủy cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đồng chí Trương Thị Quỳnh Anh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Thư viện tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023. Đồng chí đề nghị BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 cần đẩy mạnh công tác phối hợp với chuyên môn để thực hiện tốt các phong trào; phát huy vai trò sáng tạo của các đoàn viên công đoàn; Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động phong trào; Ban Chấp hành cần gương mẫu hơn nữa trong các hoạt động của công đoàn, củng cố khối đoàn kết của công đoàn; kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động công đoàn.

Đại hội đã nêu cao tinh thần dân chủ, trí tuệ, sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm để bầu ra 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Bá Tước, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt và đồng chí Đỗ Thị Thu Hà có đủ năng lực, phẩm chất để tổ chức tốt các hoạt động phong trào trong nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Bá Tước, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh được BCH Công đoàn khóa mới bầu làm Chủ tịch Công đoàn Thư viện tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng đã bầu ra 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn cơ sở Thư viện tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công rực rỡ, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thư viện tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra.

Phan Lệ Hằng

Các tin khác