Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2413

  • Tổng 1.512.177

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Tiểu sử lãnh đạo

14:37, Thứ Năm, 13-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG GIÁM ĐỐC SỞ

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

 

+ Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thủy.

+ Ngày sinh: 08/5/1974.

+ Quê quán: An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình.

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 05/10/2000.

+ Ngày chính thức: 05/10/2001.

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Chức vụ Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao.

+ Chức vụ Chính quyền: Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

+ Trình độ chuyên môn: Đại học.

+ Điện thoại cơ quan:

+ Email: thuyntb.svhtt@quangbinh.gov.vn 

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

HÀ QUỐC PHONG

 

+ Họ và tên: Hà Quốc Phong

+ Ngày sinh: 09/7/1965

+ Quê quán: Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 18/5/1993

+ Ngày chính thức: 18/5/1994

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao.

+ Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

+ Điện thoại cơ quan:

+ Email: phonghq.svhtt@quangbinh.gov.vn

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

LÊ PHÚ SƠN

 

+ Họ và tên: Lê Phú Sơn

+ Ngày sinh: 14/9/1973

+ Quê quán: Xuân Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình.

+ Dân tộc: Kinh + Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 11/12/2001

+ Ngày chính thức: 11/12/2002

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao

+ Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - chuyên ngành GDTC

+ Điện thoại cơ quan:

+ Email: sonlp.svhtt@quangbinh.gov.vn

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

MAI XUÂN THÀNH

 

+ Họ và tên: Mai Xuân Thành

+ Ngày sinh: 20/6/1969

+ Quê quán: Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 29/10/1997

+ Ngày chính thức: 29/10/1998

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao.

+ Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại cơ quan:

+ Email: thanhmx.svhtt@quangbinh.gov.vn