Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2515

  • Tổng 1.607.788

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Danh sách thư điện tử công vụ

15:37, Thứ Ba, 31-7-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

 

Địa chỉ hộp thư chung:

svhtt@quangbinh.gov.vn

 

 

-------- & --------

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Phòng, ban, bộ phận

Địa chỉ thư điện tử

1

Trần Vũ Khiêm

Giám đốc

Lãnh đạo sở

khiemtv.svhtt@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Mậu Nam

P.Giám đốc

Lãnh đạo sở

namnm.svhtt@quangbinh.gov.vn

3

Hà Quốc Phong

P.Giám đốc

Lãnh đạo sở

phonghq.svhtt@quangbinh.gov.vn

4

Lê Phú Sơn

P.Giám đốc

Lãnh đạo sở

sonlp.svhtt@quangbinh.gov.vn

Văn phòng sở

1

Trần Văn Châu

Chánh VP

 

chautv.svhtt@quangbinh.gov.vn

2

Trần Quốc Hội

P. CVP

 

hoitq.svhtt@quangbinh.gov.vn

3

Trần Đăng Bình

QTM

 

binhtd.svhtt@quangbinh.gov.vn

4

Đoàn Thị Hoa

Kế toán

 

hoadt.svhtt@quangbinh.gov.vn

5

Trần Thị Xuân

Văn thư

 

xuantt.svhtt@quangbinh.gov.vn

6

Bùi Thị Lệ Hiền

Văn thư

 

hienbtl.svhtt@quangbinh.gov.vn

7

Lê Thị Dĩnh

Thủ quỹ

 

dinhlt.svhtt@quangbinh.gov.vn

Phòng Tổ chức Pháp chế

1

Lê Thị Trúc Oanh

Trưởng phòng

 

oanhltt.svhtt@quangbinh.gov.vn

2

Hoàng Nhật Lân

P. Trưởng phòng

 

lanhn.svhtt@quangbinh.gov.vn

3

Hà Minh Điền

Chuyên viên

 

dienhm.svhtt@quangbinh.gov.vn

Thanh tra Sở

1

Lê Đại Thắng

Chánh TT

 

thangld.svhtt@quangbinh.gov.vn

2

Lê Mạnh Hùng

P. Chánh TT

 

hunglm.svhtt@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Lệ Nhung

Thanh tra viên

 

nhungntl.svhtt@quangbinh.gov.vn

Phòng Kế hoạch Tài chính

1

Trần Đức Bắc

P. Trưởng phòng

 

bactd.svhtt@quangbinh.gov.vn

2

Hoàng Thị Nhật Lam

Chuyên viên

 

lamhtn.svhtt@quangbinh.gov.vn

Phòng XD nếp sống VH GĐ

1

Mai Xuân Thành

Trưởng phòng

 

thanhmx.svhtt@quangbinh.gov.vn

2

Trần Thị Hương

P. Tr phòng

 

huongtt.svhtt@quangbinh.gov.vn

3

Phan Thị Lệ Hằng

Chuyên viên

 

hangptl.svhtt@quangbinh.gov.vn

Phòng Quản lý Văn hóa

1

Đoàn Văn Thịnh

Trưởng phòng

 

thinhdv.svhtt@quangbinh.gov.vn

2

Trương Thị Anh Thu

P. Trưởng phòng

 

thutta.svhtt@quangbinh.gov.vn

3

Phạm Thị Hồng Nhị

Chuyên viên

 

nhipth.svhtt@quangbinh.gov.vn

Phòng Quản lý TD TT

1

Nguyễn Văn Tuynh

Trưởng phòng

 

tuynhnv.svhtt@quangbinh.gov.vn

2

Hồ Minh Thành

P. Trưởng phòng

 

thanhhm.svhtt@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Văn Lâm

Chuyên viên

 

lamnv.svhtt@quangbinh.gov.vn