Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2557

  • Tổng 1.607.830

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Danh sách các cá nhân đủ thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" lần thứ nhất 2014

11:23, Thứ Năm, 25-12-2014

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỦ THỦ TỤC

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ”

 LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015

(Đơn vị: Tỉnh Quảng Bình)

-----

 

Thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, đến hết ngày 24 tháng 12 năm 2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình, cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ nhất năm 2015 đã nhận được 12 bộ hồ sơ đủ thủ tục để đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ nhất năm 2015. Cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ nhất năm 2015 đăng tải Danh sách và Bản khai thành tích của các cá nhân để xin ý kiến của nhân dân như sau:

 

TT

Họ và tên nghệ nhân được đề cử

Loại hình di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ

 
 

1

Nguyễn Thị Lý

Dân ca Bình Trị Thiên

 

2

Đặng Thị Hới

Hò khoan Lệ Thủy

 

3

Lê Quang Trí

Ca Huế và dân ca BTT

 

4

Hoàng Thị Thanh

Dân ca Bình Trị Thiên

 

5

Nguyễn Song Giãn

Dân ca Bình Trị Thiên

 

6

Nguyễn Hồng Quảng

Ca Huế và dân ca BTT

 

7

Phạm Thị Hồng Phương

Dân ca Bình Trị Thiên

 

8

Phạm Thị Niếu

Văn hóa Bá trạo, dân ca Bình Trị Thiên

 

9

Nguyễn Thị Hà

Ca Huế và dân ca BTT

 

10

Phan Thị Ngân Hoa

Ca Huế và dân ca BTT

 

11

Phạm Ngọc Thức

Dân ca Bình Trị Thiên

 

12

Lê Thành Lộc

Hát ru và hò chèo cạn Cảnh Dương

 

 

 

 

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH

 

 

XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ”

 

 

LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015

 

Xem Bản khai thành tích cá nhân:

1. Nguyễn Thị Lý

2. Đặng Thị Hới

3. Lê Quang Trí

4. Hoàng Thị Thanh

5. Nguyễn Song Giãn

6. Nguyễn Hồng Quảng

7. Phạm Thị Hồng Phương

8. Phạm Thị Niếu

9. Nguyễn Thị Hà

10. Phan Thị Ngân Hoa

11. Phạm Ngọc Thức

12. Lê Thành Lộc