Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2403

  • Tổng 1.607.676

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Ban quản lý Di tích

10:54, Thứ Sáu, 6-10-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Địa chỉ: Phường Đức Ninh - TP Đồng Hới - Quảng Bình 

Điện thoại: 0232 3851720

Fax

Email:

 

I. BAN LÃNH ĐẠO

 

Trưởng Ban: Lê Thị Hoài Hương

Điện thoại: 0232 3856188

Email:  hoaihuongdt@Gmail.com 

 

Phó Trưởng Ban: 

Điện thoại: 

Email: 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ        

Điều 1: - Thành lập Ban quản lý di tích Quảng Bình trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kể từ ngày ký quyết định.

- Ban quản lý di tích là đơn vị sự nghiệp, có khuôn dấu riêng và được mở một tài khoản để giao dịch.

- Ban quản lý Di tích đặt trụ sở tại thành phố Đồng Hới.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Ban:

          + Chức năng:

          Bảo tồn, khai thác và phát huy tác dụng các di tích, danh thắng trên địa bàn Tỉnh, giúp sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch trong việc quản lý hoạt động nghiệp vụ trong việc bảo tồn di tích, bảo đảm quy định của nhà nước và truyền thống văn hóa của địa phương.

          + Nhiệm vụ:

-   Nghiên cứu, lập quy hoạch xây dựng, kế hoạch bảo tồn, bảo vệ và phát huy tác dụng các di tích và danh thắng trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện chương trình chống xuống cấp và tôn tạo di tích của Bộ. Tổ chức việc khai thác, phát huy giá trị của các di tích – danh thắng.

- Tổ chức các hoạt động khảo cứu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan đến di tích – Danh thắng, đặc biệt là Phong Nha để sớm phục vụ công tác nghiên cứu, giới thiệu và tham quan du lịch.

- Phối hợp với UBND huyện, thị xã, và các xã, phường, thị trấn nơi có di tích – Danh thắng trong việc bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích – Danh thắng.